Katamaran Novalja - Rab - Rijeka

05.06.2020.

Novalja-Rab-Rijeka plovi

Rijeka-Rab-Novalja nema informacije

Brzobrodska linija 9309 (katamaran)

PLOVIDBENI RED NOVALJA (Pag) - RAB - RIJEKA

01. 01. - 02. 06. & 03. 10. - 31. 12.

  ostali dani nedjelja
Novalja 06:00 h 09:00 h
Rab 06:55 h 09:55 h
Rijeka 08:40 h 11:40 h

03. 06. - 02. 10.

  ostali dani nedjelja
Novalja 06:00 h 09:00 h
Rab 06:55 h 09:55 h
Rijeka 08:40 h 11:40 h


Brzobrodska linija 9390 (katamaran)

RIJEKA - RAB - NOVALJA (Pag)

01. 01. - 02. 06. & 03. 10. - 31. 12.

  ostali dani nedjelja
Rijeka 15:00 h 15:00 h
Rab 16:45 h 16:45 h
Novalja 17:30 h 17:30 h

03. 06. - 02. 10.

  ostali dani nedjelja
Rijeka 17:00 h 17:00 h
Rab 18:45 h 18:45 h
Novalja 19:30 h 19:30 h

Napomena: Katamaran ne plovi za Novu godinu (1.1.), Uskrs i Božić (25.12.)